Geneesmiddelenexperts debatteren over torenhoge geneesmiddelenprijzen en de escalerende resistentie tegen antibiotica

AMSTERDAM—Meer dan 200 gezondheidsexperts wereldwijd zijn vandaag in Amsterdam bijeengekomen op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg om te discussiëren over urgente kwesties in de geneesmiddelenmarkt, zoals de torenhoge prijzen van veel geneesmiddelen, kwalitatief slechte en onechte geneesmiddelen, en toenemende resistentie tegen antibiotica.

Onder het thema, Access, quality and rational use: The role of essential medicines in universal health coverage, brengt het congres de top van Nederlandse en Europese experts uit de geneesmiddelenwereld samen, onder andere:

  • Prof dr Hans Hogerzeil, Professor Global Health aan de Universiteit van Groningen en Voorzitter van de Lancet Commission on Essential Medicines
  • Dr Ellen ‘t Hoen, International Consultant in Geneesmiddelenrecht – en Beleid
  • Mr Michael Deats, Beleidsadviseur en afdelingshoofd bij de Wereld Gezondheids Organisatie, divisie SSFFC, Safety and Vigilance, Department of Essential Medicines and Health Products
  • Dr Arlene Chua, Adviseur Diagnostiek en Antibiotica resistentie bij de Access Campaign van Artsen Zonder Grenzen in Genève
  • Vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

“Toenemende antimicrobiële resistentie, de Ebola-uitbraak en de recente voorbeelden van prijsverhogingen door farmaceutische bedrijven tonen de absolute noodzaak om de problemen en mogelijke oplossingen op het gebied van toegang tot geneesmiddelen te bespreken,” zei Ankie van den Broek, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. “Dit congres benadrukt het onrecht dat miljoenen mensen hun fundamentele recht op gezondheid niet kunnen realiseren, omdat hen de toegang tot veilige, betaalbare en effectieve geneesmiddelen wordt ontzegd.”

De impact van intellectuele eigendomsrechten op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen wordt uitvoerig besproken. Net als een groeiende markt van kwalitatief slechte en onechte geneesmiddelen, en het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen zoals antibiotica. Door het gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan, met als gevolg dat ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn in de toekomst weer levensgevaarlijk kunnen worden. Aan het slot van het congres ontvangt Hans Hogerzeil, Voorzitter van de Lancet Commissie on Essential Medicines, aanbevelingen om de toegang, kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te verbeteren.

“We juichen het toe dat de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg het belangrijke, maar vaak verwaarloosde, onderwerp ‘toegang tot geneesmiddelen’ op de agenda zet,” zei Tim Reed, directeur van Health Action International, de in Amsterdam gevestigde NGO die gespecialiseerd is in het verbeteren van toegang tot geneesmiddelen en rationeel gebruik door beleidswijziging. “Ondanks het feit dat geneesmiddelen levens redden en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, zowel hier in Nederland als elders in de wereld, hebben 2 miljard mensen wereldwijd, dat is 1 op de drie mensen, geen toegang tot basis geneesmiddelen. Dit leidt tot schrijnende toestanden en onnodig lijden”.

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg maakt deel van een lange traditie; zo werd het eerste NVTG congres aan de vooravond van WO II georganiseerd in 1938. Het congres dit jaar kwam tot stand in samenwerking met de internationale niet-gouvernementele organisatie, Health Action International, en twee werkgroepen van de NVTG: Uniting Streams en Tropical Doctors in Training.

Het doel van het congres is het bieden van een platform voor mensen met professionele belangstelling voor kwesties in de mondiale gezondheidszorg (NVTG leden en niet-leden). Het congres faciliteert het uitwisselen van kennis en ideeën, en biedt gelegenheid om netwerken in de internationale gezondheidszorg te ontwikkelen.

Voor commentaar of aanvullende informatie:
Bobbi Klettke
Communications, Health Action International
Tel: +31 20 412 4523 / Email: bobbi@haiweb.org

Over de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg
De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, door middel van onderwijs, onderzoek en pleitbezorging’. www.nvtg.org

Over Health Action International
Health Action International, gevestigd te Amsterdam, is de enige niet-gouvernementele organisatie die volledig gewijd is aan de versterking van het farmaceutische beleid om de volksgezondheid te verbeteren. Onze medewerkers en de leden van ons wereldwijde netwerk hebben expertise op vrijwel alle terreinen van geneesmiddelen, met inbegrip van de prijs, beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen, transparantie binnen klinische gegevens, intellectueel eigendom en farmaceutische marketing. We behartigen de belangen op patiëntniveau door te lobbyen bij de overheid om beleidsveranderingen door te voeren, zowel nationaal als internationaal, door gebruik te maken van onze status ‘official relations’ bij de Wereld Gezondheids Organisatie en onze gerespecteerde relatie met de European Medicines Agency. We zijn financieel onafhankelijk van de farmaceutische industrie. www.haiweb.org

Download press release