Geloof jij in magie?

Het is lastig te begrijpen hoe farmaceutische bedrijven de kosten van nieuwe medicijnen bepalen. Farmaceuten houden de werkelijke kosten van biomedisch onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de hoeveelheid belastinggeld die hieraan wordt besteed geheim. Ook is niet duidelijk hoe de prijzen vastgesteld worden en welke inkoopvoorwaarden er zijn.

Om dit probleem onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek, ter afsluiting van onze campagne ‘Ons recht op medicijnen’, schakelden wij illusionist Marc Woods in. Op een drukke plek – met de Tweede Kamer op de achtergrond – nodigde hij voorbijgangers uit om mee te doen aan een goocheltruc die illustreerde hoe een gebrek aan transparantie tot hoge prijzen kan leiden.

Met de campagne ‘Ons recht op medicijnen’ namen wij deel aan de actuele discussie over de onmetelijk hoge prijzen van nieuwe en gepatenteerde medicijnen.

Wij gaven inzicht in factoren die deze buitensporige prijzen mogelijk maken, en publiceerden  een document met aanbevelingen voor de Nederlandse overheid om de toegang tot betaalbare medicijnen in Nederland te verbeteren.

In de goocheltruc, hebben we voorbijgangers uitgenodigd om te bedenken hoe moeilijk het is om er achter te komen hoeveel ze betalen voor medicijnen als farmaceutische bedrijven de werkelijke kosten voor hen verhullen door geheimhouding en magie.

We willen dat de Nederlandse overheid de farmaceutische industrie ter verantwoording roept door ervoor te zorgen dat ze:

  1. Medicijnprijzen openbaar maken
  2. Transparant zijn over de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) van nieuwe medicijnen
  3. Het aandeel belastinggeld in R&D controleren en publiek maken, zodat we stoppen met twee keer betalen voor onze medicijnen