Media Release | 7 March 2017 | Download PDF

AMSTERDAM—Vandaag lanceert Health Action International een campagne waarin zij verkiezingskandidaten oproept om een einde te maken aan stijgende medicijnprijzen in Nederland. De kosten van de duurste geneesmiddelen zijn inmiddels opgelopen tot €1,7 miljard per jaar.

“De prijzen rijzen de pan uit. Het is volkomen onhoudbaar. Daarbij is er absoluut geen transparantie in de manier waarop de farmaceutische industrie haar prijzen bepaalt. Politieke leiders moeten ingrijpen voordat het te laat is,” aldus Tim Reed, Executive Director van Health Action International, de in Amsterdam gevestigde organisatie die zich volledig richt op het versterken van het geneesmiddelenbeleid ten behoeve van de volksgezondheid.

De ‘Our Medicines, Our Right’ campagne vraagt burgers om de petitie te ondertekenen. Hierin wordt een beroep gedaan op de nieuw gekozen regering om:

 1. Noodzakelijke maatregelen te treffen om de prijs voor medicijnen, die door overheden, ziekenhuizen en andere kopers wordt betaald, openbaar te maken. Momenteel kunnen kopers deze informatie niet onthullen vanwege geheimhoudingsclausules in de contracten met farmaceutische bedrijven.
 2. Farmaceutische bedrijven verplicht te stellen de daadwerkelijke kosten van onderzoek naar en ontwikkeling van een medicijn naar buiten te brengen. Farmaceutische bedrijven houden deze kosten geheim om de hoge prijzen van geneesmiddelen te rechtvaardigen.
 3. Zorg te dragen dat medische innovatie, die geheel of gedeeltelijk door belastingbetalers wordt betaald resulteert in toegankelijke en betaalbare medicijnen die tegemoet komen aan de huidige behoeften. Op dit moment dragen belastingbetalers financieel bij aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die vervolgens worden gepatenteerd door de farmaceutische industrie en tegen exorbitante prijzen aan hen worden terugverkocht.

Prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam, ondersteunt de campagne. Alleen al in zijn ziekenhuis zijn de prijzen van dure geneesmiddelen in slechts zeven jaar gestegen met 80 procent; van €100 miljoen tot €180 miljoen.

“Natuurlijk hoop ik dat er de aankomende jaren nieuwe medicijnen op de markt verschijnen. Echter, als de medicijnprijzen zo blijven stijgen, worden deze medicijnen onbetaalbaar. Zelfs in een rijk land als Nederland” aldus Kuipers. “Het parlement moet in actie komen, want anders kunnen ziekenhuizen niet langer garanderen dat patiënten kunnen beschikken over deze dure medicijnen. We worden gedwongen om te rantsoeneren of sommige vormen van behandeling te ontzeggen en dit is onaanvaardbaar.”

Anita Frehe, een borstkankerpatiënt uit Zuidhorn, maakt zich ook zorgen over dit scenario. Als onderdeel van haar behandeling kreeg zij het dure medicijn Pertuzumab, dat naar schatting €54.000 per jaar kost.

“In de toekomst hoop ik dat iedereen die zich in een soortgelijke situatie bevindt, de beschikking kan krijgen over de geneesmiddelen die hij of zij nodig heeft,” zei Frehe. “Ik heb gehoord dat dit dure medicijnen zijn, maar zijn ze echt zo duur, of betalen we vooral de winst die ten goede komt aan het bedrijf over de ruggen van de patiënten?”

De campagne van Health Action International wordt ondersteund door een aantal organisaties, waaronder KWF Kankerbestrijding en Aidsfonds en beschikt over video-interviews met Prof. dr. Kuipers en Anita Frehe. Ze maken deel uit van een reeks berichten op sociale media die zich tijdens de aanstaande verkiezingen richt op het vergroten van de bewustwording van het probleem van de stijgende medicijnprijzen. De campagne vraagt het Nederlandse publiek om een petitie te ondertekenen die aan Nederlandse Kamerleden en kandidaat-Kamerleden zal worden aangeboden. Met voldoende steun voor deze campagne hoopt Health Action International haar boodschap en petitie rechtstreeks aan de leden van het nieuwe parlement aan te kunnen bieden.

Noot voor de redactie:

 • In 2014 heeft Nederland €1,7 miljard uitgegeven aan dure geneesmiddelen ten behoeve van 147.000 patiënten. Dat is gemiddeld €11.564 per behandeling.
 • Sommige medicijnen kosten zelfs vier tot vijf keer zoveel. Bijvoorbeeld:
  • €54.000 per patiënt, per jaar, voor Pertuzumab (borstkanker)
  • €52.000 voor een behandeling van 12 weken met Sofosbovir (Hepatitis C)
  • €50.000 per patiënt, per jaar, voor Nivolumab (longkanker)
 • Zorginstituut Nederland heeft zelfs aanbevolen dat we weigeren te betalen voor nieuwe medicijnen vanwege de hoge prijzen.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft naar de huidige regering geschreven, dat als er niets verandert, ziekenhuizen niet langer in staat zullen zijn om de rekening voor medicijnen te betalen

Aanvullende informatie over de impact van dit onevenwichtige patentsysteem op medicijnprijzen is beschikbaar op www.accesstomedicines.org.

De ‘Our Medicines, Our Right’ campagne wordt onderschreven door
KWF Kankerbestrijding
Borstkankervereniging Nederland
Aidsfonds
Diabetes Fonds
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Nierstichting
Fair Medicine
Wemos
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Longfonds
Hartstichting
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Nederland

Voor meer informatie en interview-aanvragen, kunt u contact opnemen met:
James Still
Communications Advisor
Health Action International
Tel: +31 20 412 4523
Email: james@haiweb.org

Health Action International is de enige niet-gouvernementele organisatie die zich volledig richt op het versterken van het medicijnbeleid ten behoeve van de volksgezondheid. Onze medewerkers en ons wereldwijde netwerk van onafhankelijke deskundigen in 70 landen wisselen informatie en expertise uit om medicijnen toegankelijk te maken en problemen rond medicijngebruik in de hele wereld op te lossen. Wij willen dat iedereen de juiste medicijnen in de juiste dosering en voor de juiste tijdsduur krijgt. Dit alles tegen een betaalbare prijs.

– EINDE –